تدوین و انتخاب استراتژی توسعه‌ی گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استان لرستان با وجود داشتن مناطق ممتاز گردشگری مانند قلعه‌ی  ‌فلک‌الافلاک، دریاچه‌ی گهر، آبشارهای زیبا، تاریخ کهن، میراث فرهنگی کم‌نظیر، موقعیت استراتژیک و فرصت‌های متعدد پیش رو همچون افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم، وجود نیروهای متخصص و شرایط اقلیمی و طبیعی مناسب با ضعف‌ها و تهدیدهایی در استفاده از توانمندی‌های موجود در این زمینه مواجه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری استان لرستان و ارائه‌ی استراتژی‌های مناسب و کارامد می‌باشد.
در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از گردشگران و صاحب‌نظران ادارات و سازمان­های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل‌داری و صاحبان آژانس­های مسافرتی و تفریحی در سطح استان که سال‌ها در استان سابقه‌ی فعالیت در این زمینه را دارا بودند، مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از مدل SWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی‌های مناسب استان در چهار دستهSO، ST،WOوWTتعیین گردید.
در مرحله‌ی بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه‌ی این صنعت ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن‌های عوامل SWOTپرسشنامه‌ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه‌ای طراحی و توسط  30 نفر از کارشناسان و خبرگان گردشگری در سطح استان لرستان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استراتژی‌های تدافعی مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای توسعه‌ی گردشگری استان، می‌باشند. استراتژی WT3با میانگین 85/1 با تأکید بر تشویق و ترغیب مردم برای مسافرت به استان لرستان و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری در بازارهای هدف به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment and Selection of Strategy for Tourism Development in Lorestan Province Based on Swot Analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix

نویسندگان [English]

  • mehdei kazemy
  • mahmoodreza esmaeilei
  • alahyar beigi firozi
چکیده [English]

Lorestan province, inspite of having  distinct tourist areas such as: Falkol Aflak Castle, Gahar lake, beautiful waterfalls, ancient history, unique cultural heritages, strategic situation and many  other opportunities like increasing travel incentive among people, Having specialists, Suitable climatic and natural conditions, is faced with weaknesses and threats in using the capacities of this area. The purpose of this study is to identify the weak and strong points, opportunities and the threats which tourists are faced with and  offering proper and effective  strategies. 
In this study, for identifying the strengths and weaknesses  and the opportunities and threats faced with, some interviews have been made with some tourists, scholors of the state administrative and organizations relevant with tourism and hotel industry and owners of travel agencies and recreational centers who had years of experiences in this field and by using Swot model, from the confluence of these factors together, the appropriate strategies in four categories of SO, ST, WO and WT was determined. At the next stage, for selecting the best strategy for development of this indystry,the quantitative strategic planning matrix (QSPM) was used.In this study, for determining the weights of SWOT elements, a questionare  was prepared based on Likert scale with 5 options and has been completed by 30 people of experts  and experienced people of tourism industry in Lorestan province.
The results show the suitable strategies for tourism development in Lorestan province are defensive strategies. WT3 strategy with an average of 1.85 with emphasize on encouraging people to travel to the province and advertizing tourist attractions in the goal markets has been recommended as  the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Strategy
  • Lorestan province
  • SWOT
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)