راهبردهای مناسب توسعه‌ی فعالیت‌های ماهیگیری در روستاهای ساحلی دریای عمان مورد: شهرستان جاسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه فعالیت‌های ماهیگیری و آبزی پروری به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش اساسی در زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایفا می‌نمایند. ماهیگیری در روستاهای ساحلی دریای عمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی روستاییان منطقه دارد. روستاهای ساحلی دریای عمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و طبیعی از لحاظ ماهیگیری دارای پتانسیل‌های بالایی می‌باشند. با این همه، ماهیگیری در این روستاها ساختاری سنتی داشته و همپای ظرفیت‌های بالقوه‌ی خود توسعه نیافته و با مشکلات و تهدیدهای متعددی مواجه است و ماهیگیران روستایی در سطح پایینی از توسعه قرار دارند. شناسایی توان‌ها و تنگناها و بهره‌گیری از فرصت‌ها و رفع موانع ماهیگیری، کمک زیادی به محرومیت‌زدایی و تحقق توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه می‌نماید.
هدف این مقاله تدوین راهبردهای مناسب برای توسعه فعالیت‌های ماهیگیری در روستاهای ساحلی دریای عمان می‌باشد. تحقیق حاضر به عنوان مطالعه‌ای کاربردی با رویکردی تحلیلی و با اتکاء بر یافته‌های اسنادی و میدانی، به بررسی موضوع پرداخته است. عمده‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان می‌باشد. برای تدوین راهبردهای مناسب توسعه‌ی فعالیت‌های ماهیگیری از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های ماهیگیری در روستاهای ساحلی منطقه با دارا بودن 12 عامل قوت و  12 عامل ضعف و همچنین 10 مورد فرصت و 10 مورد تهدید خارجی، دارای توانمندی‌ها و تنگناهای گوناگونی است. نتیجه‌ی تحقیق حاضر استخراج 28 راهبرد توسعه‌ای (SO)، محافظه‌کارانه(ST)، تنوع (WO) و تدافعی (WT)از طریق تحلیل (SWOT) می‌باشد. فعالیت‌های ماهیگیری و آبزی‌پروری از لحاظ ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE) از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و جمع امتیاز نهایی از5/2 بیشتر است. بنابراین بهتر است برای توسعه‌ی فعالیت‌های ماهیگیری در روستاهای منطقه راهبردهای توسعه‌ای مورد تأکید قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate Strategies to Develop Fishing Activities in the Coastal Villages of Oman Sea Case: Jask County

نویسندگان [English]

  • mohamad saboorei
  • seiedaskandar seidaei
  • ahmad tagdesi
چکیده [English]

Nowdays  fishing  activities  play both directly and indirectly an  important role  in  the  life  of  millions  people all around the  world. fishing  has an overriding effect on the coastal villages  of  oman  sea and also a salient  role has being played by that both economically and  socially. For special geographical and natural advantages, rich fishing potentialities are possessed by Oman coastal villages, but fishing limited with its traditional structure yet and is not developed as much as capacities belonging to and is threated by lots of difficulties rural fishiers are remained at a low level of development. As an applied investigation with an analytical method, the present research evaluates the issue relying analytically on documental and field results. The most major data collective tool is completing questionnaires and interviews which experts take part in. the planning of strategic fishing activities is based on the precise strategy condification framework.
The results of the research show that fishing activities within coastal villages having 12 adventages, 12 disadvantages, 10 opportunities and also 10 external threats, both possess various abilities and interface sorce bottlenecks. The results of the present research are the deriving  of 28 developing, conservation, variety and defensive strategies through out analytical methods. According to matrix of internal and external factors, fishing and aquiculture activities have a suitable condition and their total score is more than 2.5. In order to reach developed fishing activities within the foresaid villages, developmental strategies have to be emphasized.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishing activities
  • Small-scale fishing
  • strategic planning
  • Jask county coastal villages of Oman sea