مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل‌سلسله‌مراتبی در محیط سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Modeling the Vulnerability of Urban Buildings Against Earthquake by Method of Analytical Hierarchy Process (AHP) (Case Study of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • mohsen ahadnejad
  • mehdei garakhlo
  • keramat zyarei