برنامه¬ریزی و مکان¬یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله ¬مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Planning and Localizing Daily Bazaars in Isfahan City by Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • m tagvaei
  • rana shihkbeyglo
  • maryam bandali