پهنه¬بندی زمین¬لغزش در حوضه¬ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل¬های کمّی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Land Slide Zoning in Tutkabon Water Shed Basinby Use of Quantity Models

نویسندگان [English]

  • m yamani
  • a mohamadei
  • said negahban