تحلیل همدید بارش¬های سنگین ایران مطالعه¬ی موردی: آبان¬ماه 1373

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Dr. B. Mohammadi Dr. S. A. Massodiyan Department of Geography Department of Geography Kordestan University Isfahan University Synoptic Analysis of Heavy Precipitation Events in Iran

نویسندگان [English]

  • bakhtyar mohamadei
  • a masodeian