راندگی گیلانغرب با استفاده از شاخص¬ها و شواهد ژئومورفولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.585

چکیده

راندگی گیلانغرب با طول بیش از 110 کیلومتر با امتداد شمال غربی- جنوب شرقی در جنوب غرب استان کرمانشاه واقع شده است. در این پژوهش مسایل تکتونیکی و مورفولوژیکی مناطق واقع در مسیر راندگی گیلانغرب در یال جنوب غربی تاقدیس قلاجه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای ارزیابی فعال بودن راندگی گیلانغرب از شاخص­های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی استفاده شده است. در این پژوهش کمّیت­های توپوگرافی (Smf, Fmf, Fd, Eu, Sl) و شاخص­های الگوی شبکه زهکشی (Af, T) به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار گرفته­اند. از شواهد ژئومورفولوژیکی حاصل از راندگی گیلانغرب، اطلاعات زلزله و شواهد زمین­شناسی نیز استفاده گردید. بررسی فعال بودن راندگی گیلانغرب مهم­ترین هدف این پژوهش می­باشد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که راندگی گیلانغرب در دوره پلیو– کواترنر فعال بوده و با توجه به وقوع زلزله در امتداد آن، این گسل در عهد حاضر (هولوسن) نیز فعال می­باشد. تحلیل کمیّت­های توپوگرافی حاکی از ادامه بالا­آمدگی فعال در منطقه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

راندگی گیلانغرب با استفاده از شاخص¬ها و شواهد ژئومورفولوژیک