ارزیابی روند و جهش نمایه¬های حدی دما و بارش در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.583

چکیده

استان ساحلی هرمزگان با تداوم دوره­ی گرمای زیاد و تابستان­های شرجی، بارش کم و تنوعی از مناطقی با ویژگی­های توپوگرافی متنوع، از شرایط اقلیمی ویژه­ای برخوردار است. این استان همچون دیگر مناطق کشورمان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی حاصل از گرمایش جهانی می­باشد و علاوه بر افزایش دما و نوسانات شدید بارش شاهد افزایش بالا رفتن سطح آب دریا، فرسایش کناره­های ساحلی و شور شدن آب­های منطقه می­باشد. از این رو بررسی پارامترهای اقلیمی و تغییرات مقادیر حدی آن می­تواند در برنامه­ریزی­های آتی به منظور سازگاری و مقابله با آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه با استفاده از داده­های ایستگاه­های سینوپتیک منطقه میانگین­های فصلی و سالانه دما و بارش به همراه مقادیر حدی آن­ها مورد بحث قرار گرفته است. به منظور بررسی همگنی داده­ها از روش رگرسیون چندمرحله­ای و در تعیین نمایه­های حدی از روش­های مختلف آماری، چندک­های تجربی، نمایه­های درصدی و تعیین نقاط بحرانی دوره­­ی پایه استفاده شده است. نتایج کلی حاصل از این بررسی تشدید گرمایش و کاهش بارش در این استان به همراه افزایش نوسانات شدید بارش و مقادیر حدی دما بوده است که لزوم توجه برنامه­ریزان استان را به این مهم می­طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارزیابی روند و جهش نمایه¬های حدی دما و بارش در استان هرمزگان