پیش¬بینی آب¬گرفتگی دشت کرمانشاه با استفاده از نقشه¬های زمین ریخت¬شناسی دکتر ایرج جباری علی خزائی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.571

چکیده

در سیلاب­های مختلف بخش­های خاصی از دشت کرمانشاه زیر آب می­رود. توپوگرافی نقش اساسی را در این شیوه­ی آب­گرفتگی  بر عهده دارد. علاوه براین که خود سیلاب­ها در تولید این توپوگرافی نقش ایفا نموده اند، به نظر می­رسد تحول ویژه­ای  که در این دشت صورت گرفته است، در تشکیل توپوگرافی مؤثر در آب گرفتگی، نقش ایفا کرده است. در این تحقیق بر اساس پژوهش میدانی و نرم­افزار آرک جی آی اس نقشه زمین ریخت­شناسی تهیه شد تا ضمن درک نقش  فرآیندهای تحول در وقوع سیل، مبنایی برای تهیه­ی نقشه­ی   پیش­بینی فراهم گردد. نتایج نشان داد که در دشت کرمانشاه پشته­های موازی، تالاب­های خلفی و چاک­ها نقش مهمی در سیل­گیری ایفا می­کنند؛ ولی رسوبگذاری که در نتیجه­ی جریانات گلی در دوران بارانی پلیئستوسن رخ داده است و فرسایش آبراهه­ای که بعداً  آنها را به صورت پشته­هایی تراش داده است، عامل مهم در توزیع آب­ها در هنگام وقوع سیل­هاست. بر این اساس برای تهیه­ی نقشه­ی پیش­بینی سیل، نخست دوره­های برگشت سیل به کمک نرم­افزار Hyfa  به دست آمد و سپس از طریق پرسشنامه نواحی تحت پوشش آب در دوره­های مختلف استخراج گردید. تطبیق این نتایج با هم، در نرم­افزار آرک جی آی اس نواحی سیل را در دوره­های مختلف نشان داد. نتیجه بیان می­کرد که در دوره­های برگشت مختلف  داخل دشت و همچنین  پایکوه به صورت یکنواخت زیر اّب نمی­روند و در حاشیه­ی رود حریم سیل­های مختلف به صورت ناهمگون از رود فاصله می­گیرند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

پیش¬بینی آب¬گرفتگی دشت کرمانشاه با استفاده از نقشه¬های زمین ریخت¬شناسی

دوره 9، شماره 22 - شماره پیاپی 22
وی‍‍‍ژه نامه مخاطرات محیطی
اردیبهشت 1390
صفحه 73-88
  • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1392
  • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 03 اردیبهشت 1392