ارایه¬ی الگوریتمی برای بازسازی تصاویرمعیوب ناشی ازکارنکردن تصحیح¬کننده¬ی خط اسکن (SLC) ماهواره لندست 7 سنجنده ETM+ و کاربرد آن در تهیه¬¬ی نقشه¬¬¬¬های کاربری و پوشش اراضی، نمونه موردی: منطقه زنجان دکتر محسن احدنژاد روشتی استادیار جغرافیا دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.568

چکیده

بر اثراز کارافتادن تصحیح کننده خط اسکن  (SLC)ماهواره­ی لندست 7 سنجندهETM+  در تاریخ 31/5/2003، تصاویر دریافتی از این تاریخ به بعد دچار اختلالاتی شده است، به طوری­که در این تصاویر، تنها 36 کیلومتر (1200 پیکسل) در قسمت مرکزی هر گذر فاقد عیب است و هر قدر به حاشیه­های گذر نزدیک می­شود فضای خالی یا ناحیه مفقوده بین خطوط اسکن و یا دو نوار برداشت به­تدریج افزایش یافته، به 14 پیکسل    می­رسد که موجب بروز مشکلاتی در امر پردازش و به کارگیری این تصاویر می­شود.
با توجه به کاربردهای گسترده و متعدد تصاویر ماهواره­ای لندست در رشته­های مختلف علوم زمین، تاکنون روش­های متعددی برای برطرف نمودن این مشکل ارایه گردیده که از جمله آنها می­توان به روش جایگزینی خطوط اسکن مفقوده با استفاده از داده­های سایر ماهواره­ها، فیلترهای وفق­دهنده و درون­یابی اشاره کرد که هر کدام از آنها با توجه به نوع کاربردشان دارای معایب و مزایایی هستند.
در این مقاله با استفاده از روش برداشت متوالی داده­های ماهواره لندست و محاسبات آماری مورد نیاز، به بازسازی تصاویر معیوب پرداخته شده است. برای اطمینان از نتایج به کارگیری این الگوریتم، با استفاده از تصاویر بازسازی­شده، نقشه­های کاربری و پوشش اراضی منطقه زنجان تهیه شده­است. نتایج به­دست­آمده نشان­دهنده­ی دقت زیاد این روش در مقایسه با روش­های قبلی است و می­توان با به­کارگیری این الگوریتم علاوه بر بازسازی تصاویر معیوب، به پردازش آنها جهت کاربردهای مختلف در علوم زمین پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارایه¬ی الگوریتمی برای بازسازی تصاویرمعیوب ناشی ازکارنکردن تصحیح¬کننده¬ی خط اسکن (SLC) ماهواره لندست 7 سنجنده ETM+ و کاربرد آن در تهیه¬¬ی نقشه¬¬¬¬های کاربری و پوشش اراضی، نمونه موردی: منطقه زنجان