تأثیرتوزیع قطر و فراوانی ذرات ماسه در تغییر شکل اجزای اصلی برخان مطالعه موردی: برخان¬های مرنجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2011.516

چکیده

    بند ریگ کاشان یکی از معدود پهنه­های ماسه­ای بزرگ ایران با تنوع اشکال ماسه­ای می­باشد که در جنوب دریاچه­ی نمک  قرار دارد. محدوده­ی مورد مطالعه بخشی از بند ریگ کاشان  در جنوب غرب مرنجاب با مساحت 272/1 کیلومتر مربع می­باشد. در این تحقیق 30 برخان نمونه و تیپیک انتخاب شدند. روش کار مبتنی بر مشاهدات میدانی و نمونه­گیری از ماسه­ها در نواحی پیشانی،دم،بازوی راست و چپ برخان­های مورد مطالعه در دو مرحله­ی زمانی مرداد و اسفند 1387 است و با استفاده از تکنیک دانه­سنجی  ذرات ماسه طبقه­بندی و فراوانی آنها مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه بررسی تغییرات فصلی قطر ذرات ماسه  و تأثیر آن بر شکل هندسی برخان­های منتخب بوده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که به دلیل تغییر در جهت،  سرعت و فراوانی وزش باد در طول سال، تغییراتی در پراکنش قطر ذرات ماسه در اجزای اصلی برخان رخ می­دهد که منجر به تغییر شکل هندسی دم، پیشانی، بازوی راست و چپ برخان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیرتوزیع قطر و فراوانی ذرات ماسه در تغییر شکل اجزای اصلی برخان مطالعه موردی: برخان¬های مرنجاب