کاربرد تصاویر ETM لندست و تکنیک G.I.S در بررسی قلمروهای دیرینه پلایای گاوخونی


عنوان مقاله [English]

Using of Landsat 7 Satellite Images and G.I.S Technic in Study of Gavkhuni Playa Paleo Domains

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein ramesht
  • abdolah seif

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gavkhuni playa
  • Landsat Images 7
  • Image Prossesing¸ Digital Elevation Models Mega Delta
  • Paleo Domains Morphic Index
  • Thematic Maps