اثرات برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور


عنوان مقاله [English]

The Effect of Water Extraction from Iranshahr Aquifer on Bampour River Base Flow

نویسندگان [English]

  • golamreza Lashkaripour
  • mohamad zareh
  • fatemeh shahabeifard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • Model
  • Sanitation
  • River
  • Base flow
  • Bampour