فرآیندهای هوازدگی و تأثیر آنها در نواحی شهری و روستایی مطالعه موردی؛ مناطق کوهستانی آذربایجان


عنوان مقاله [English]

The Weathering Processes and Their Effects on City and Rural Districts The Mountainous Regions of Azarbaijan

نویسنده [English]

  • fareiba karamei

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weathering processes
  • mechanical destruction
  • Mass movements
  • mountainous regions of Azarbaijan