بررسی شاخص‎های توسعه‎ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (1379- 1368)


عنوان مقاله [English]

Investigation of Human Development Index in Sistan & Balouchestan Province (1989-2000)

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein kareimkoshteh
  • golamreza zamaneinan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development Index
  • Gender-Related Development Index
  • Gender Empowerment Measure
  • Human Poverty Index
  • Sistan&Balouchestan Province