تأثیر عوامل زمین‎شناسی در تغییر مسیر رودخانه‎ی هیرمند و نقش تاریخی آن در جابجایی سکونتگاه‎ها در سیستان


عنوان مقاله [English]

The Effects of Geology in Hirmand River Direction and Its Historical Role in Habitations Transposition in Sistan

نویسندگان [English]

  • IESA EBRAHIMZADEH
  • golamreza lashkareipor
  • aliasgar moreidi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghange Direction
  • Hirmand River
  • Precipitation
  • Boundary Changes
  • Rural Habitation
  • Tectonic