ساماندهی صنایع بازیافت مواد زاید جامد در شهر مشهد لزوم ایجاد شهرک بازیافت


عنوان مقاله [English]

The Organization of Recycling Industries for Redundant Solid Materials in Mashhad and the Need to Create a Recycling Township

نویسندگان [English]

  • mohamadhosein Papoli Yazdi
  • fatemeh vosogi