حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم‌آباد زاهدان


عنوان مقاله [English]

Slum -dwellers, Solutions and its Special – Civil Abnormalities Case Study: Karimabad Zahedan

نویسندگان [English]

  • iesa Ibrahimzadeh
  • faramarz bareimani
  • yosef nasiry