بررسی نقش گیاهان در پالایش طبیعی آب‌های آلوده‌ی شهری مورد؛ پالایش آب‌های آلوده‌ی شهری تهران با نیزار مصنوعی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Wetland Plants Role as a Natural Treatment for the Urban Polluted Water in Tehran, With Artificial Canebrake

نویسنده [English]

  • abasali Ghaderi