بررسی رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ی فریزی (زیرحوضه‌ی کشف رود) و نقش آن در تغذیه‌ی آبخوان دشت مشهد


عنوان مقاله [English]

Studies of Hydrological Regims of Ferezi River & it’s Role in Feeding Mashhad Plain Aquifer

نویسندگان [English]

  • sadolah Velayati
  • hasanali gayor
  • safora shafiya