روند تحولات جمعیت بندر ترکمن طی سال‌های 75- 1335 و افق آینده‌ی آن


عنوان مقاله [English]

Bandar -Turkman Population Development Trend during 1956-1996 and its Future Horizon

نویسندگان [English]

  • siros Shafaghi
  • asgar zarabi
  • rahimbordei anamoradnegad