بررسی روند تغییرات شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در ناحیه گرم و خشک جنوب شرقی شهرستان سبزوار


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Changes of Soil Salinity in South East of Sabzevar Arid Zones by Using the Remote Sensing Datum and GIS

نویسندگان [English]

  • abolghasem Dadrasi
  • mogtaba Yamani
  • mogtaba Pak-Parvar
  • zahra Davarzani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • Remote Sensing
  • GIS
  • Soil Salinity
  • Sabzevar