اندازه‌گیری تغییرات دسترسی در منطقه‌ی مادرشهر سیدنی (2001 - 1991)


عنوان مقاله [English]

Analysis of Changing Accessibility Indicator in Metropolitan of Sydney (1991-2001)

نویسندگان [English]

  • mohamadrahim Rahnama
  • ana Lyth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessibility
  • Mobility Changing Accessibility Index
  • Local Government Boundaries
  • Urban Environment
  • Sustainability