ویژگی‌های خندق‌ها و عوامل کنترل‌کننده‌ی فرآیندهای خندق‌زایی مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی بین اهر – مشکین شهر


عنوان مقاله [English]

Characteristics and Controlling Factors of Gully Erosion (Case Study: Limited between Ahar-Meshkinshahr)

نویسنده [English]

  • maryam Bayati Khatibi

کلیدواژه‌ها [English]

  • erosion
  • Soil erosion
  • Gully Erosion
  • Gully
  • Ahar-Meshkinshahr region