بررسی فرآیندها و لندفرم‌های پریگلاسیر در دامنه‌ی شرقی سبلان


عنوان مقاله [English]

Studying the Periglacial Processes and Landform in the Easterly Slope of Sabalan

نویسندگان [English]

 • fariba Esfandyari Dor-Abad
 • abdolhamid Rajaei Asl
 • masomeh Rajabi

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Periglacier
 • Shattering
 • Frost Creep
 • landslide
 • Rocky-bank
 • Nivation
 • Fluvial Processes
 • Eolian Processes