بررسی عوامل مؤثّر بر شکل‌گیری مسأله‌ی حاشیه‌نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز


عنوان مقاله [English]

The Study of Important Factors in Suburbanization Problem and its Social Consequences on Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • rasol Rabbani
  • forog alsadat Arizi
  • hamidreza Varesi
  • mohamadreza Hosseini

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suburbanization
  • Economical and Social-Cultural Counteracting of Previous Residence
  • Economical and Social-Cultural Attractions of City
  • migration
  • Relative Deprivation
  • Poverty Culture