مطالعه‌ی تطبیقی کاربرد روش‌های سنجش توسعه‌یافتگی در مطالعات ناحیه‌ای مورد: شهرستان اسفراین


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study on Application of Assessment Methods of the Development in the Regional Studies The Case: Esfarayen County

نویسندگان [English]

  • syed ali Badri
  • saeid reza Akbarian Ronizi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determination of development degree
  • Moriss Model
  • Numerical Toxonomy Method
  • Principal Components Analysis
  • Potential Model
  • Coefficient of Variation
  • Esfarayen County