مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Spatial Diffusion of Saffron Farming in Khorasan with Application of Hagerstrand Model

نویسندگان [English]

  • iesa Ebrahim-Zadeh
  • javad Bazrafshan