اثرات سیستم‌های آب وهوایی موسمی درکشاورزی بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع این مقاله نقش کم فشار موسمی در شکل­گیری جوامع انسانی کشاورز منطقه بلوچستان ایران است. بارش­های ناشی از نفوذ موسمی­های اقیانوس هند دارای منشأ حاره­ای هستند که در فصل گرم سال خود را به این منطقه می­رسانند و ریزش­های شدید رگباری را به­وجود می­آورد. انجام این تحقیق نشان داد که توزیع بارش­های موسمی با توزیع سکونتگاههای روستایی منطقه ارتباط نزدیکی دارد.کانون­های اصلی سکونتگاههای روستایی در اندازه­های بزرگ 400تا 999 خانوار عمدتا بر کانون­های اصلی و فرعی بارش تابستانه قرار دارد. همچنین بین این ریزش­های جوی و سطح زیرکشت برنج نیز که از محصولات مناطق گرمسیری است، رابطه وجود دارد .کانون اصلی کشت برنج بر کانون اصلی بارش تابستانه منطبق می­باشد  و هر چه از کانون اصلی بارش­های موسمی دور می­شویم. از میزان سطح زیر کشت برنج کاسته می­شود. نقش دیگری که ریزش­های موسمی در منطقه دارد در بهره­گیری از آب باران با استفاده از هوتک است. هوتک­ها چاله­های وسیعی هستند که توسط مردم منطقه ساخته شده تا از آب بارش­های­تابستانی برای دام­ها و انسان­ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Climatic Systems of Seasonal in Balouchestan’s Agriculture

نویسندگان [English]

  • mohamad Saligheh
  • faramarz Barimani
چکیده [English]

The role of seasonal low-pressure in human communities formation in the region of Balouchestan, Iran is the subject of the present article. The rainfalls,resulting from penetrating of Indian ocean seasonals have tropical origin that arrive into the region during hot season of the year and cause very stormy rainfalls.The research has shown that the distribution of seasonal rainfalls has a close relation with distribution of the region's village habitations.The principal focuses of village habitations ranging from 400 to 999 households, are mainly located the marginal and principal focuses of summery rain. Also there is a relation between these rainfalls and the land , under cultivated with rice which is a product of hot regions. The main centre of rice cultivation is concidering with the main centre of summery raining, so the more we get away from principal focus of seasonal rains, the rice cultivation becomes less. Exploition of rain water by using Hootak (hole) has been dug by residents of the  region in order to reserve rain water for animal husbandry and their own use .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-pressure
  • Seasonal
  • Village habitations
  • Summery rain
  • Balouchestan