ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی (تأملی درون‌متنی در بازتابندگی‌های فضایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پیشرفت فن‌آوری­های ارتباطی، اطلاعات­گرایی و سرمایه‌داری افسار گسیخته محرک­هایی هستند که در قالب فرآیند جهانی شدن، تمدنی نوین را در عرصه‌های گوناگونی زندگی اجتماعی فرصت ظهور داده‌اند. بازتاب فضایی این تمدن اطلاعات- محور در فضای قلمروزدایی شده و زمان غیرخطی خود را نمایان می‌سازد. پیش‌زمینه­ی درک ماهیت هستی­شناختی این تمدن،بررسی روابط تعاملی میان فرآیند جهانی شدن، ارتباطات جهان­روا، اطلاعات گرایی و پرسترویکای سرمایه‌داری (وقوع تعدیل ساختاری در نظام سرمایه‌داری و تغییر چهره­ی آن از شکل سازمان یافته یا اقتصاد فوردیستی به شکل سازمان­نیافته یا اقتصاد پسافوردیستی) و بیان مشخصه‌های تمدن اطلاعاتی است. بر این اساس، مقاله­ی حاضر با در پیش گرفتنِ رهیافتی پسامدرن و مترتب بر ماهیت هستی­شناختیِ تمدن اطلاعاتی (یک تمدن- تمدن­های بسیار) نگرشی درون­متنی به تمدن اطلاعاتی را هدف قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World-Wide Communications and Information Civilization (Inter-textual Deliberation in Special Reflection)

نویسندگان [English]

  • jafar Javan
  • abdolah Abdollahi
چکیده [English]

Progress of communicational technology, informationalism and unrestrained capitalism are motives that in the model globalization progress is advent of a new civilization in different square of social life.The special reflection of this information-based civilization is obvious in the territory-furbished space and unlinear time. The prerequisite for understanding of the ontological nature of this civilization is the study of transaction relationships between globalization process, world-wide telecommunication, information and capitalism adjustment (Structural adjustment in capitalism system and a change from organized form or Fordist economy to unorganized form or postfordist economy) and the statement of informational civilization's characteristics. Thereby this article according to a postmodern approach and ontological nature of information civilization (One civilization – many civilizations) has been focused on inter-textual relationship of information civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World-Wide Communication
  • Informationalism
  • Capitalism
  • Information Civilization
  • Special Reflection