نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومه شهر و روستاهای حوزه‌‌ی نفوذ مطالعه موردی؛ روستاهای الوار سفلی، باغ معروف، شادآباد مشایخ و کندرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کلان­شهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و نیز تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی­ها و تغییرات عمده­ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می­کنند. تخریب زمین­های زراعی، نابودی فضاهای سبز، گسترش حاشیه­نشینی و بالاخص تغییر کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ، از جمله آنهاست.
تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سؤال اصلی که آیا تغییرات کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه متأثر از توسعه کالبدی شهر تبریز می­باشد؟ شکل گرفته و جهت رسیدن به این سؤال، تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مطالعات میدانی و بهره­گیری از داده­ها و تصاویر ماهواره­ای (تصاویر  چندزمانه­ای سنجندهTM و ETM+) انجام و پس از تجزیه و تحلیل، نتیجه­ی کلی زیر حاصل گردیده است: توسعه کلان­شهر تبریز و تغییر دیدگاه­های اقتصادی از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات  و به عبارتی تحولات اقتصادی و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه­ای مرتبط با یکدیگر در شکل­گیری این تغییرات مؤثر بوده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rate of Frame Development and Extension of Tabriz and its Role on Changes in Using the Lands of Impact Area Villages and Suburbs (The Case Study : Alvare-Sofla, Bagh-e-Maroof, Shadabad-Mashayekh and Kondrood Villages)

نویسنده [English]

  • mohamad zaheri
چکیده [English]

 
The large cities always impose the transformations and main changes to their surrounding because of having increased population and the interaction between space and the functional relations.
The damaging of forming fields, destruction of green areas,  the extension of margin settlement and especially the changes of using the suburbs areas also the villages which locate in impact areas  are some of those imposes.
The review and mapping the changes in using the lands of these villages are the subjects of this study.
The basis of this research is on the field studies and using satellite data and images which relates to several years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frame Extension
  • Lands using
  • Impact Areas Villages
  • Suburbs