اثرات اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله‌ی پایین خیابان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

وجود بیش از 50 هزار هکتار  بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف  و ظرفیت بالای این مناطق در تأمین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به­کارگیری الگوهای برنامه­ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و  به ویژه  ساکنان محلی  را در فرآیند احیای این مناطق  اجتناب­ناپذیر می­نماید. یکی از  مسایل و مشکلات  طرح­های احیای مراکز شهری، مشارکت­ناپذیری آنها و ناچیزانگاشتن نقش و جایگاه  مالکان املاک چنین بافت­های در فرآیند احیاء است. که باعث کندی و تأخیر در اجرای این طرح­ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش­بینی شده است.
در راستای تحلیل مسأله فوق  و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه­ی محله­ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه­ی چندین ساله فعالیت­های نوسازی و بهسازی، نمونه­ی موردی پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. با انتخاب نمونه­ای اثرات طرح  بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متأثر شده­اند،  از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده  شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده­اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح  به  3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده­اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته­اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده­اند. به طور کلی  7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تأثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده­اند.
 پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به ­کارگیری روش­های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و... می باشد.حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله­ی گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می­انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Carrying out Reconstruction and Renovation Mashhad City center Plan on Payeen Khiyaban Neighborhood Unite

نویسنده [English]

  • mohamad rahim rahnama
چکیده [English]

وجود بیش از 50 هزار هکتار  بافت فرسوده در بیش از 100 شهرکشور و محدودیت منابع مالی - دولتی برای احیای آنها از یک طرف  و ظرفیت بالای این مناطق در تأمین نیازهای خدماتی و مسکن شهری از طرف دیگر، ضرورت به­کارگیری الگوهای برنامه­ریزی مبتنی بر مشارکت شهروندان و  به ویژه  ساکنان محلی  را در فرآیند احیای این مناطق  اجتناب­ناپذیر می­نماید. یکی از  مسایل و مشکلات  طرح­های احیای مراکز شهری، مشارکت­ناپذیری آنها و ناچیزانگاشتن نقش و جایگاه  مالکان املاک چنین بافت­های در فرآیند احیاء است. که باعث کندی و تأخیر در اجرای این طرح­ها و عدم تحقق اهداف آنها در افق زمانی پیش­بینی شده است.
در راستای تحلیل مسأله فوق  و دستیابی به هدف تحقیق سنجش اثرات طرح نوسازی مرکز شهر مشهد بر ساکنان اولیه­ی محله­ی پایین خیابان مرکز شهر مشهد به دلیل سابقه­ی چندین ساله فعالیت­های نوسازی و بهسازی، نمونه­ی موردی پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. با انتخاب نمونه­ای اثرات طرح  بر تعدادی از مالکان اولیه در اواخر سال 1384 که از روند اجرای طرح متأثر شده­اند،  از طریق تکمیل پرسشنامه، سنجیده  شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این واقعیت است، که 73.3% مالکان مجبور به ترک محله و مهاجرت به سایر مناطق شهر شده­اند، میانگین فاصله بین محل کار تا محل زندگی مالکان قبل از واگذاری 766 متر بوده که بعد از واگذاری ملک به خاطر اجرای طرح  به  3157 متر افزایش یافته است. همچنین محل کار 60% مالکین قبل از واگذاری درون محله بوده، اما بعد از واگذاری این نسبت به 3/23% کاهش یافته است. 7/26% مالکان در گذشته شغلشان به منزل وابسته بوده، اما وابستگی شغل به منزل اکنون به 3/3% کاهش یافته است. نسبت مشاغل آزاد از 3/73% به 7/46% بعد از واگذاری کاهش یافته است. حدود 7/26% مالکان پس از فروش ملک تغییر شغل داده اند. نتایج بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که 7/67% مالکین میزان تفاوت ارزش املاک با قیمت کارشناسی و قیمت روز را حدود 50% ذکر کرده­اند. از نظر تمایل اقتصادی نیز73% مالکین از شرایط اقتصادی قبلی رضایت داشته­اند، ولی فقط 3/3% از شرایط فعلی اظهار رضایت کرده­اند. به طور کلی  7/96% مالکین از اجرای چنین الگوهایی رضایت نداشته و تأثیر طرح بر زندگی خود را منفی ارزیابی کرده­اند.
 پیشنهادات مالکان علاوه بر خرید ملک به قیمت عادلانه روز (50%)، به ­کارگیری روش­های متنوع توافق (73.3%)، منتفع شدن از منافع آینده طرح (43.3%) و... می باشد.حال چنانچه روند فعلی طرح که با مقاومت ساکنان همراه است ادامه یابد، با توجه به پیشرفت فیزیکی 10 ساله­ی گذشته طرح بر طبق اسناد موجود که حدود 11 درصد بوده، اجرای طرح 90 سال به طول می­انجامد و طرح در سال 1473 هجری شمسی به پایان خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزیابی
  • برنامه‌ریزی
  • نوسازی
  • مرکز شهر
  • مشهد
  • مالکان اولیه