اثرات مهاجرفرستی بر ساختار جمعیت مناطق روستایی ( مطالعة موردی؛ شهرستان بیرجند )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به بررسی یکی از اثرات پدیدة جمعیت‌زدایی روستایی پرداخته است؛ مهاجرت‌های روستایی باعث تشدید روند تخلیة روستاها بخصوص روستاهای آسیب‌پذیر که در طبقة جمعیتی کمتر از 50 نفر هستند شده است و این امر ناشی از عدم مقاومت واحدهای کوچک جمعیتی در برابر پدیده‌های مهاجرتی است. تخلیه روستاها از جمعیت فعال باعث بر هم خوردن نظم هرم و ساختمان سنی جمعیت می‌گردد. در این مقاله سعی شده با بررسی موردی در روستاهای نمونه شهرستان بیرجند اثرات جمعیت‌زدایی بر ساختار جمعیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این مقاله بخشی از یافته‌های طرح پژوهشی ((جمعیت‌زدایی و روند تخلیة روستاهای شهرستان بیرجند)) است که توسط نگارنده به انجام رسیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Rural Immigration on Population Structure in Rural Areas: A Case Study on Birjand

نویسندگان [English]

  • gavad mekaneiki
  • s.hasan ghalibafan
چکیده [English]

The peresent study deals with considering one of the effects of rural depopulation. Rural immigration enhanced leaving rural areas especially those villages with less than fifty persons which is due to lack of small units stability against immigration phenomenon. Emptying the villages of age pyramid and age structure of the poputalion by having a case study in some villages in Birjand, the present study analyzes the effects of depopulation on population  structure.
This study is part of the research entitled Depopulation and the procedure of Leaving Birjand villages which is done by the present researcher.