تحولات اجتماعی - فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحولات فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متأثر از مدرنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان شهرها، شهر ـ منطقه‌ها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی ـ کالبدی آن‌ها به‌وجود آورده است. در این میان شهر تهران با پیشینه‌ای اندک نسبت به سایر شهرهای بزرگ کشور به‌گونه‌ای شتاب‌آلود توسعه‌یافته و در ساختار و بافت داخلی آن تحولات اساسی صورت پذیرفته و به عنوان ابرشهر یا شهر مسلط کشور و به صورت پل ارتباطی با جهان خارج و داخل عمل نموده و بر کلیة ساختار داخلی شهرهای کشور و روستاها تأثیرگذار بوده است. این مقاله بر آن است تا چگونگی تحولات اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی (مدرنیسم) را در سیر روند تحولات شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio - Cultural Changes Orginating from Industrial Revolution in Spatial Development of Tehran

نویسنده [English]

  • keramat .... zeyari
چکیده [English]

The socio – cultural and economical changes deriving from 19th  and 20th century modernism, have resulted the creation of megalopolises and city of regions which have caused  the fundamental changes in the structure and their spacial – physical organization. Tehran with a little historical background has been rapidly developing compared to the others. This has resulted to a great change in its texture and structure, and has been introduced as megapolis or primat city which appears to be a communicative bridge to the external and internal world. This has affected the entire inner cities of the country and rural areas. This article attempts to study and analyse the ways of socio – cultural changes being derived from modern industrial revolution in the process of changes in Tehran.