کاربرد ژئومورفولوژی در مکان‌گزینی شهرها و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اصولاً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده‌های طبیعی در مکان‌گزینی، پراکندگی، حوزة نفوذ، توسعة فیزیکی، مورفولوژی شهری و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‌کنند. در هنگام احداث شهرها باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله ، باد، گسل ... توجه کافی مبذول داشت وگرنه شهر در آینده دچار مشکل خواهد شد. لذا شایسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناک و پرهزینه، مسوولان در هنگام احداث شهرها نسبت به پیش‌بینی وقوع وقایع اتفاقیه دغدغة لازم را داشته باشند و احساس مسوولیت کنند و علاوه بر اهمیت دادن به مطالعات ژئومورفولوژی، کار را به متخصصان امر بسپارند.
البته ‌ناگفته نماند که علاوه بر مطالعات ژئومورفولوژی، سایر مطالعات جغرافیایی نیز در مکان‌گزینی شهرها و برنامه‌ریزی شهری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و بی‌توجهی به آن ها خسارات جبران‌ناپذیری را در آینده به وجود خواهد آورد.
در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که پدیده‌ها و فرآیندهای ژئومورفیکی که بر مکان‌گزینی شهرها مؤثرند، به‌طور مختصر تحلیل و پیامدهای عدم ‌توجه به آن‌ها به برنامه‌ریزان شهری یادآوری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Developments and Kosovo Crisis

نویسنده [English]

  • hosein negharesh
چکیده [English]

During the last decade, Balkan has been one of the dominant geopolitical issues in the international affaires.The recent problem in kosovo has an origin which dates back to the presence of the ottoman Empire in Balkan and it is considered as a part of a chain of conflicts existing for nearly five centuries. The Albanian people of kosovo try to restore their own cultural identity, and administrative independence.
The central power in Belgrade is resisting to these tendencies, and as aresult; NATO carried out military operations for the first time after World war 2.