بررسی پراکندگی جغرافیایی بارش در ایران به روش تحلیل عاملی دوران یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تحلیل عاملی دوران یافته ابزار سودمندی برای شناسایی پهنه‌های پربارش و تفکیک آن‌ها از قلمروهای کم‌بارش است. با این حال تاکنون در ایران در پژوهش‌های اقلیمی اقبال چندان زیادی از بکارگیری این روش‌های آماری و روش‌های مشابه آن انجام نپذیرفته است. در این بررسی که به روش تحلیل عاملی دوران یافته انجام گرفت آشکار گردید که در ایران سه قلمرو پربارش وجود دارد. در هر یک از این سه قلمرو مکانیسم‌های مختلف بارشی فعال هستند. مهمترین قلمرو پربارش ایران کرانه‌های خزر است که سیستم‌های باران‌زا در آن طی تابستان و پاییز فعالند. دومین قلمرو پربارش ایران رشته‌کوه زاگرس است که فعالیت سیستم‌های باران‌زای آن در زمستان است. سرانجام سومین قلمرو پربارش آذربایجان و شمال خراسان است که در بهار بارش بیشتری دریافت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Precipitation Geographical Dispersion In Iran through Rotated Factor Analysis

نویسنده [English]

  • S. A. Masoodiyan
چکیده [English]

Rotated factor analysis (RFA) is a powerful tool for climatic regionalization and delineation of rainy regions.Using this technique, we detect three main precipitation regions with different mechanisms in Iran. The first and the most important rainy region runs along Caspian Sea coasts. In this region rainfall mainly occurs during summer and fall. The second region coincides with Zagros Ranges. Winter is the most rainy season in this region. The third rainy region of the country covers northwestern and northeastern parts of Iran with more precipitation in spring.