لزوم تحول مدیریت شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهرهای ایران می‌پردازد, در ابتدا مشکلات شهرهای امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می‌شود. سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه‌های شهرسازی و مدیریت شهری, اهداف مدیریت شهری در دنیای امروز مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه به چگونگی فایق آمدن شهرداری‌های کشورهای صنعتی بر مشکلات خود پرداخته شده و به اقداماتی که آنان در عرصه‌های مدیریتی خود به منظور ارتقاء سطح شهرسازی و رفع مشکلات شهرها  انجام داده‌اند, اشاره می نماید. در ادامه بحث و باختصار، مشکلات امروزی مدیریت شهری در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند. در نهایت، این مشکلات با مبانی نظـری, اصول مدیریت شهری و نحوة کار شهرداری‌های کشورهای صنعتی مقایسه می شود. در نتیجه گیری، ضمن تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهری و تحولاتی که در این عرصه باید معمول گردد, به لزوم تحول در قوانین و تشکیلات مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کالبدی, اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره شده و به پیشنهاد برای بهبود وضعیت آن‌ها پرداخته می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Urban Management Development in Iran

نویسنده [English]

  • esmaeil Shieh
چکیده [English]

This article deals with the necessity of development in Iranian cities. First, today’s Iranian cities problems and existing bottlenecks are indicated, then urbanization arenas and urban management, management aims in world today are investigated. The situation in which industrial countries municipalities overcame their problems, and the actions taken within their management arenas to step up the urbanization levels and solving cities problems are studied.
Today’s Iranian urban problems are briefly discussed. Finally, this problem is compared to theoretical foundations of urban management principles and industrial countries municipalities methods of functioning the article concludes that urban management should be  especialized and developments be carried out, the necessity of development in urban management organizations to improve social and economic structure is elaborated; and proposals are put forward to improve their situation.