ارزیابی تأثیرات اجتماعی- اکولوژیکی احداث سدّ فدامی بر توسعه‌ی کشاورزی منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فرآیند ارزیابی تأثیرات طرح­های توسعه­ای قبل از اجرای آن­ها راهی است برای پیش­بینی، شناخت و تجزیه و تحلیل جزئیات تمام آثار مثبت و منفی طرح­ها تا از این طریق منافع حاصله حداکثر و آثار منفی حداقل گردد. در واقع ارزیابی آثار اجتماعی- زیست‌محیطی هر طرح، فرایندی است که تعیین‌کننده مسیری مقبول برای مدیریت و دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار ناشی از اجرای آن طرح است. افزون بر این، بهره‌گیری از مطالعات ارزیابی آثار زیست‌محیطی برای طرح‌‌‌های توسعه‌ی منطقه‌ای یک ابزار مهم تصمیم‌گیری و نشانه‌ای از مقبولیت و یا عدم مقبولیت اجرای طرح در منطقه به‌شمار می‌‌‌رود.هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار اجتماعی- اکولوژیکی احداث سدّ فدامی بر توسعه‌ی کشاورزی منطقه در استان فارس بوده است. در این تحقیق از روش ماتریس ICOLD استفاده شد. در این روش اثر هر یک از فعالیّت­های طرح بر مؤلفه­های زیست­محیطی  در دو مرحله احداث و بهره­برداری سنجیده شد. یافته­ها نشان داد که پیامدهای وارد شده‌ی طرح بر کل محیط زیست مثبت بوده است (268+ امتیاز). با توجه به یافته­های به­دست آمده، احداث سدّ فدامی در استان فارس با رعایت استانداردها توجیه پذیر است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Ecological and Social impact of Fadami Dam Construction on Agricultural Development of the Area

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani
  • Nasim Izadi
  • Pouria Ataie
چکیده [English]

The assessment process  of development projects before implementing them is a way to predict, identify and analyze the details of all positive and negative effects of projects so that to maximize benefits and minimize its negative effects. The environmental and social impacts' assessment of each project is a process that determines an acceptable way to manage its implementation plan in order to achieve the aims of sustainable development. Moreover, the studies of environmental impacts' assessment are used in projects of regional development as an important tool for decision-making and a sign of acceptance or non-acceptance of the project in the region. The aim of this study was to evaluate the ecological and social impacts of Fadami dam construction on agricultural development area in Fars province. ICOLD matrix method was used in this study. The effect of each component of the project on environmental activities were measured in two phases, the construction and utilization. Results showed that the environment had a positive impact on the entire project (268+ points). Based on obtained results, construction of Fadami Dam in Fars province based on the construction standards is feasible. At the end, according to the results of this study, recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessments
  • Dam construction
  • The socio-economic effects
  • Ecological impacts
  • Cultural impacts