اقلیم و معماری مدارس نوساز شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توجه به اهداف عمده طراحی اقلیمی در هر منطقه­ی آب و هوایی و پیش­بینی مواردی در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف موجب سازگاری و هماهنگی ساختمان­ها با شرایط اقلیمی و موجب صرفه­جویی در مصرف انرژی و هویت یافتن معماری در هر اقلیم خواهد شد.
این پژوهش به­منظور بررسی میزان تطابق معماری مدارس­نوساز شهراصفهان با شاخص­های اقلیم معماری این شهر انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با بررسی عناصر اقلیمی مانند دما، باد، رطوبت و...  و ترسیم دیاگرام­های مربوطه رژیم دما و بارش شهر اصفهان را مشخص نموده و سپس با ترسیم نمودار «کلیماگرام»  این شهر و بر اساس شاخص­های اقلیمی به دست آمده نوع اقلیم منطقه­ی پژوهش تعیین شده است. سپس با استفاده از جداول ماهونی و نمودار منطقه آسایش اصفهان و با توجه به دیاگرام­های اقلیمی شاخص­های معماری متناسب با اقلیم اصفهان مانند جهت مناسب ساختمان در ارتباط با عوامل اقلیمی (مانند تابش خورشید و بُردار باد)، ابعاد پنجره­ها، بررسی وضعیت سایبان­ها و تعیین عمق و اندازه­ی مناسب آن و ... مشخص گردیده است. در مرحله­ی بعد با استفاده از اطلاعات به دست آمده توسط کارنامه­ی ساختمانی و پلان مدارس جامعه­ی آماری به بررسی هماهنگی معماری مدارس نوساز شهر اصفهان با استانداردهای به دست آمده پرداخته شده است.
طبق یافته­های این پژوهش مدارس مورد بررسی  از نظر جهت استقرار و نحوه­ی قرارگیری (کشیدگی شرقی- غربی) با استانداردهای اقلیمی این شهر تطابق داشته و با توجه به جهت استقرار پنجره­ها (شمالی- جنوبی) تهویه­ی طبیعی اکثر مدارس مناسب بوده است. غالب مدارس مورد بررسی در زمینه­ی وجود سایبان با عمق و زاویه­ی مناسب فاقد تناسب با شرایط اقلیمی شهر اصفهان بوده­اند. میزان و نحوه­ی به کارگیری پوشش گیاهی مناسب و مؤثر در تنظیم شرایط آسایش فضاهای داخلی و محوطه­ی ساختمان مدارس نوساز نیز تناسبی با شرایط اقلیمی شهر اصفهان نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate and Architectural Plan of New Constructed Schools in Isfahan

نویسندگان [English]

  • tagi Tavousi
  • hoshamand Ataei
  • azita Kazemi
چکیده [English]

Attention to main goals of climate design in each meteorological region and anticipation some items  to better achieving these goals causes to remaining, stability and coordination of buildings with climate conditions and saving energy consume and reaching to identity of architecture in every climate.
This research reports extent of conformity of architecture plan of Isfahan city with indexes of architecture in this city. First of all, climate elements including radiation, temperature, wind, humidity,… were taken into consideration and relevant diagrams to extent of temperature and raining of the city determined and finally with depicting climagram of the city according to determined climate indexes, we defined type region climate. Then with use of “Mahouni” tables and diagram of Isfahan comfort zone with regard to climate diagrams, conditional architecture indexes with climate of Isfahan such as suitable direction of building in relation with climate (like sun radiation, wind direction), windows dimensions, study of rest places and determination of depth and suitable size were decided. In next stage with use of achieved data by construction details and site of schools plan, we want to consider extent of coordination of new constructed schools of Isfahan with achieved standards.
According to finding, schools under study have conformity with method of allocation with regarding to climate standards of the city and major windows in north-south side and for ventilation in most schools were suitable. Majority of schools in relation with rest side with suitable depth and angle have no necessary conformity with Isfahan climate conditions and extent of application green coverage in adjustment of local conditions and courtyard have no conformity with climate conditions in Isfahan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate
  • Architecture
  • Comfort Zone
  • Habitecture
  • Effective Temperature
  • Termal Comfort
  • Ventilation