نقش فعالیت¬های تکتونیکی در شکل¬گیری و گسترش مخروط¬افکنه¬های دامنه¬های جنوبی¬آلاداغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مخروط­افکنه­ها از جمله اشکال ژئومورفولوژیکی می­باشند که در اثر عوامل گوناگونی در ارتفاعات آلاداغ مخصوصاً در دامنه‌های جنوبی آن شکل گرفته­اند. در شکل­گیری و گسترش این مخروط­افکنه­ها عواملی دخالت دارند که  در گذشته سبب شکل­گیری و در شرایط کنونی سبب گسترش آنها شده­اند. یکی از عوامل مهمی که نقش تعیین­کننده­ای در شکل­گیری و گسترش مخروط­افکنه­های منطقه داشته است، فعالیت­های تکتونیک می­باشد. تأثیرات این فعالیت­ها در شکل­گیری و گسترش مخروط­افکنه­های منطقه از دو نظر قابل بررسی می­باشد یکی از نظر تاثیرات مثبت که سبب جایگزینی، شکل­گیری و گسترش مخروط­افکنه­ها شده  و دیگری از نظر پیامدهای منفی  است که سبب تکه­تکه شدن و محدود شدن این اشکال شده است. در کل تأثیر فعالیت­های تکتونیک در شکل­گیری و گسترش مخروط­افکنه­های دامنه­های جنوبی آلاداغ از جهات  شکل­گیری، جایگزینی، شکل، وسعت، گسترش، ضخامت رسوبات  و  تکه­تکه شدن مخروط­افکنه­ها قابل بررسی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tectonic Activities on Configuration and Conical Enlargement of the South Foothills of Aladagh

نویسندگان [English]

  • shahram rostaei
  • masomeh ragabei
  • mohamadjafar zomorodian
  • golamreza magameimogim
چکیده [English]

 
Conics are some geomorphological shapes which have been formed especially in the south foothills on the Aladagh hights by various factors. These factors caused shaping in the past and enlargement at present conditions. One of these factors in shaping and enlargement is tectonic activities.
These activities are considered from two point, the positive effects which have made substituing, shaping and expanding conics and negative consequences which have created fragmental and limited forms.
In spite of that, the role of tectonic activities on configuration and conical enlargement of the south foothills of Aladagh is reviewed by regard to shaping, substituing, appearance, extent, thickness of sediments and fragmental conics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tectonic Activities
  • Conical
  • South Foothills of Aladagh
  • Geomorphological Shapes