ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره¬ی 2039- 2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده¬های مدل گردش عمومی جو ECHO­G

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدل­های گردش عمومی جو، به دلیل بزرگ مقیاس بودن شبکه­ی محاسباتی آنها، قادر به پیش­بینی پارامترهای آب و هواشناختی در مقیاس نقطه­ای نیستند، لذا دانشمندان ابزار واسطی به نام مدل­های Weather Generator را ابداع کرده­اند که می­توان بر اساس آن و با استفاده از خروجی مدل­های عددی، تغییر اقلیم را در مقیاس نقطه­ای و ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در مطالعه­ی حاضر با استفاده از این تکنیک، خروجی­های مدل گردش عمومی جو   ECHO­Gبا سناریوی A1 برای دوره­ی زمانی 2010 تا 2039 ریز مقیاس گردیدند و نتایج آن بر روی 43 ایستگاه سینوپتیک کشور تجزیه و تحلیل شدند. نتایج کلی برای دوره­ی 2010 تا 2039 حاکی از کاهش 9درصدی بارش در کل­کشور، افزایش آستانه­ی بارش­های سنگین و خیلی سنگین به ترتیب 13 و 39 درصد و افزایش میانگین سالانه­ی دما به میزان 5/0 درجه­ی سانتیگراد می­باشد که بیشترین افزایش ماهانه­ی دما مربوط به ماههای سرد سال است. استان­های خراسان شمالی، آذربایجان غربی و شرقی با بیشترین افزایش دما در دهه­ی 2020 مواجه خواهند بود. با توجه به کاهش بارش کشور و همچنین افزایش آستانه­ی بارش­های حدی، به نظر می­رسد در دهه­های آینده بارش­ها به شکل سنگین و سیل­آسا باشد. به­دلیل افزایش دما از میزان بارش­های جامد نیز کاسته می­شود. بررسی نتایج بر روی شمال­شرق کشور حاکی از جابه­جایی الگوی بارش به سمت انتهای فصل سرد می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Assessment over Iran During 2010-2039 by Using Statistical Downscaling of ECHO- G Model

نویسندگان [English]

 • eiman babaeian
 • zahra nagafineik
 • fatemeh zabolabasi
 • magid habeibei
 • hamed adab
 • sharareh malbisei
چکیده [English]

Because of low spacial resolution of General Circulation Models, they can not predict weather and climate accurately. In this regards Weather Generator models have been developed by climatologists to downscale GCM  outputs into station scale. In
this research, grided meteorological outputs of ECHO-G model including precipitation, maximun temperature, minimum temperature and radiation have been downscaled over 43 synoptic stations of Iran during 2010-2039 with A1 scenario. Results show that the mean annual precipitation will be decreased by 9 percent, increasing of mean annual temperature by 0.5 degree of centigrade during period of 2010-2039. Maximum increase predicted to occure over North Khorasan, West and East Azarbaijan. Also thresholds of heavy and extreme rainfalls will be increased by 13 and 39 percent, respectively. In this regards, in the future period, the rainfalls will be heavy and flash- flooded and there is a significant decrease in the amount of snow falls and shift of precipitation in to the end of cold season.                                                                                
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Change
 • General Circulation Model
 • Downscaling
 • Extreme Events
 • Iran