شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش¬های توسعه¬ی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

DMS به مجموعه‌ای از اطلاعات کامپیوتری شده درمورد یک مقصد اطلاق می‌شود. DMS‌ها معمولاً حاوی اطلاعاتی درخصوص جاذبه‌ها و تسهیلات هستند وغالباً قابلیت انجام رزواسیون و ثبت را نیز درخود دارند. این سیستم‌ها معمولاً توسط DMOهامدیریت می‌شوند، که این مدیریت ممکن است توسط سازمان‌های خصوصی، دولتییا تلفیقی ازهردو باشد.
در این مقاله نویسندگان ابتدا به بررسی کاربرد، عملکرد و ذینفعان سیستم­های مدیریت مقصد پرداخته، سپس با بررسی  زیرساخت­های‌ موجود EC و وضعیت موجود سازمان­های متولی مدیریت مقصد ایران و الزامات اطلاعاتی مورد نیاز آنها و با انجام تحقیقات میدانی جهت آزمون فرضیات خود به امکان­سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت مقصد ایران پرداخته­اند. این مطالعه نشان می دهد که سازمان متولی گردشگری در ایران (درسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) دارای ساختار و عملکردهای طراحی شده جهت مدیریت و بازاریابی مقصد ایران نمی­باشد. همچنین در حال حاضر انجام فعالیت‌های بازاریابی خارجی مقاصد و فعالیت‌های توسعه­ی داخلی مقاصد که از جمله وظایف اصلی یک DMO، به شمار می‌آید، درسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به گونه‌ای اثربخش صورت نمی­پذیرد. از طرف دیگردر حال حاضر به لحاظ فراهم نبودن زیرساخت‌های EC جهت پیاده‌سازی نظام مدیریت مقصد ایران، امکان پیاده‌سازی این نظام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of Tourism Destination Management System and It's Developing Challenges in Iran

نویسندگان [English]

  • mohamadreza farzin
  • sara safarei
چکیده [English]

DMS is the collection of computerized information about a specific destination. DMSs mostly include information about the attractions and facilities; also they have some applications that cause ease reservation. DMOs manage these systems. This management does by governmental units, non-governmental ones or combination of them.
In this paper, authors did a comprehensive research on the DMS's applications, performances and stake holders. After that, they studies E-Commerce's platforms, status of Iran's pioneer organizations in this field and their required information. At the end, they did some domination researches for examination of their hypothesis in implementation evaluation of Iran's DMS.
This study shows that Iran's tourist trustee organizations (ancient cultural bureau, handcraft bureau and tourism bureau) don't have specific structure for managing and marketing destination. The process of abroad destination marketing and domestic developing purposes activities are the core activities in DMOs. In Iran's tourist trustee organizations we have them in lower efficiency.
However, there is no chance to implement DMS in Iran, because of non existing                 E-Commerce platforms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Management System (DMS)
  • Destination Management Organization (DMO)
  • E- Tourism