بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب¬حاره در بارش¬های تابستانه نیمه¬ی جنوبی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Investigation Subtropical High Pressure Spatial Variations in Summer Rainfalls of the Southern Half of Iran

نویسندگان [English]

  • mohamad saligeh
  • alireza sadegineia