بررسی متغیّرهای فردی مؤثر بر رضایت¬مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مطالعه¬ی موردی: مقایسه¬ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Individual Variables on Citizens Satisfaction with Environmental Quality; Case Study :Comparison of Old and New Urban Pattern of Shiraz

نویسندگان [English]

  • ali haginegad
  • mogtaba rafieian
  • hosein zamanei