کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis Application in Explanation of Spatial Pattern of Developed and Under- Developed Urban- Regional in Iran

نویسندگان [English]

  • eisa ebrahimzadeh
  • mohamad eskandarei
  • morteza esmaeilnegad