برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Planning for Recreational – Cultural Land Use of Isfahan Urban Areas and ICT Role in Regional Equilibrium

نویسندگان [English]

  • asgar zarabei
  • masood tagvaei
  • reza mokhtarei