مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان


عنوان مقاله [English]

A Study on Short-Term Droughts of Zahedan Township

نویسندگان [English]

  • hosein negaresh
  • mahmod khosravei
  • mansoreh shhoseinei
  • piman mahmodei