تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سکونتگاههای روستایی به­ عنوان بستر زندگی و فعالیت­های انسان، موضوعی چندبعدی است. مسئله سکونتگاههای روستایی بخشی از مسائل گسترده­تری است که در سطح ملی و منطقه­ای نمود پیدا می کند و لازم است در تمامی ابعاد آن، به­ویژه الگوی توزیع فضایی آنها پژوهش صورت گیرد. به تبع این ضرورت، این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بپردازد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع­آوری اطلاعات آن از روش­های اسنادی- میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات مورد نیاز در زمینه­ی موضوع و منطقه جمع­آوری و سپس بر اساس روشی فرآیندی و با استفاده از رایانه، تجزیه و تحلیل و جمع­بندی داده­ها و همچنین تلفیق و ترکیب لایه­های اطلاعاتی صورت گرفته و علاوه بر این جهت تطبیق نتایج و درک صحیح­تر مسأله، مطالعات میدانی نیز به عمل آمده­است. در ادامه­ی نقش عوامل مؤثر بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان چهارمحال و بختیاری تحلیل و سپس به تبیین مهمترین الگوهای کلی استقرار سکونتگاههای استان اشاره گردید.
نتیجه­ی کلی این­که، الگوی استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان بیشترتحت تأثیر عوامل طبیعی (ناهمواری­ها، اقلیم، رودخانه­ها) و همچنین عوامل انسانی (ساختار و سازمان اجتماعی ایلات و عشایر و مالکیت آنان) و در مواردی تأثیر ترکیبی چند عامل، سامان گرفته­اند و الگوی پراکنش آنها عمدتاً از نوع خطی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on Spatial Distribution Patterns of Rural Settlements in Charmahal & Bakhtiyari Province

نویسندگان [English]

  • seidaskandar seidaei
  • asgar norozei