نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌سوزی واکاوی همدیدی ارتباط آتش‌سوزی‌های ماه ژوئیه 2010 روسیه و سیل پاکستان دکتر قاسم عزیزی ، دکتر علی¬اکبر شمسی¬پور ، مرتضی میری [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 131-144]
 • آزمون من- کندال تحلیل سری¬های زمانی فشار مراکز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش¬های فصلی ایران دکتر علی اکبر رسولی ، ایمان بابائیان ، دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر پیمان زواررضا [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 77-88]
 • آنالوگ ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]

ا

 • ارتفاع ژئوپتانسیل تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]
 • ارگودیک ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]
 • اُزون کلی ارتباط الگوهای گردشی جو با تغییرات اُزون کلی در اصفهان-عباسعلی آروین [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 1-14]
 • استان آذربایجان غربی تحلیل فضایی رابطه¬ی سرمایه¬ی اجتماعی و توسعه¬ی پایدار شهری مورد : شهرهای استان آذربایجان غربی دکتر میرنجف موسوی ، حکیمه قنبری ، خالد اسماعیل‌زاده [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 1-18]
 • استان لرستان پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]
 • استرات‍ژی¬های رقابتی بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 67-78]
 • استراتوسفر ارتباط الگوهای گردشی جو با تغییرات اُزون کلی در اصفهان-عباسعلی آروین [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 1-14]
 • اقلیم تحلیل تصادفات جاده¬ای منجر به فوت در تعطیلات نوروز 1386 با رویکرد اقلیمی دکتر منوچهر فرج¬زاده¬اصل ، علی باهوشی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 73-85]
 • اقلیم¬شناسی تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در ایران دکتر منوچهر فرج¬زاده ، طاهر مصطفی پور [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 55-66]
 • الگوهای سینوپتیکی تحلیل سینوپتیکی بارش¬های حوضه¬های اترک وگرگان¬رود (39 بارش فراگیر) دکتر محمد باعقیده ، دکتر علیرضا انتظاری ، فاطمه علیمردانی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 113-124]
 • الگوهای سینوپتیکی تحلیل سری¬های زمانی فشار مراکز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش¬های فصلی ایران دکتر علی اکبر رسولی ، ایمان بابائیان ، دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر پیمان زواررضا [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 77-88]
 • الگوهای گردشی ارتباط الگوهای گردشی جو با تغییرات اُزون کلی در اصفهان-عباسعلی آروین [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 1-14]
 • ایران آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش¬یابی مقادیر دما و بارش ایران، تحت شرایط گرمایش جهانی دکتر غلامرضا روشن ، دکتر فرامرز خوش¬اخلاق ، دکتر قاسم عزیزی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 19-36]
 • ایران تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در ایران دکتر منوچهر فرج¬زاده ، طاهر مصطفی پور [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 55-66]
 • ایران تحلیل تصادفات جاده¬ای منجر به فوت در تعطیلات نوروز 1386 با رویکرد اقلیمی دکتر منوچهر فرج¬زاده¬اصل ، علی باهوشی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 73-85]
 • ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن مدلسازی دیرینه هیدرولوژی براساس مقایسه¬ی اسناد δO^18 carbonate وδC^13 carbonate دریاچه پریشان (استان فارس) داریوش نورالهی ، دکتر حسن لشکری ، ماریا امیرزاده [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 91-106]
 • ایستگاه رسوب¬سنجی تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه¬های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست¬محیطی آن دکتر محمدجعفر زمردیان ، رامین رحیمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 153-168]

ب

 • بار رسوب آستانه¬ی برداشت کنگر برای تولید رسوب دکتر ایرج جباری ، بهروز برنا [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 43-54]
 • بارش ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]
 • بارش¬های فصلی ایران تحلیل سری¬های زمانی فشار مراکز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش¬های فصلی ایران دکتر علی اکبر رسولی ، ایمان بابائیان ، دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر پیمان زواررضا [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 77-88]
 • بارندگی تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • بازار گاز طبیعی فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • برش ارزیابی نقش تکتونیک در میزان برش رأس مخروط¬افکنه¬های واقع در حاشیه¬ی طاقدیس دنه¬خشک دکتر شهرام بهرامی ، دکتر مهران مقصودی ، کاظم بهرامی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 23-40]
 • بندالی واکاوی همدیدی ارتباط آتش‌سوزی‌های ماه ژوئیه 2010 روسیه و سیل پاکستان دکتر قاسم عزیزی ، دکتر علی¬اکبر شمسی¬پور ، مرتضی میری [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 131-144]
 • بوشهر ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]

پ

 • پارامترهای هندسی پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]
 • پارک جنگلی شهید زارع ارزیابی تفرجی به¬کمک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد : پارک جنگلی شهید زارع، مازندران دکتر حمید جلیلوند ، امید کرمی ، آناهیتا شاه‌نظری ، مرتضی شعبانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 107-118]
 • پایش مکانی پایش مکانی شوری آب¬های زیرزمینی در سال شاخص خشکسالی و ترسالی مورد: دشت تبریز دکتر فریبا کرمی ، هانیه کاظمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 79-94]
 • پروژه ترسیب¬کربن توسعه¬ی محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر اساس تجارب پروژه¬ی بین¬المللی ترسیب¬کربن دکتر رستم صابری¬فر ، دکتر محمود فال¬سلیمان ، صدیقه قیصاری [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 41-54]
 • پلایا زمین¬ریخت¬شناسی و نحوه¬ی پیدایش پلایای سهل‌آباد- خاور ایران دکتر سیدناصر رئیس¬السادات ، دکتر محمدحسین زرین¬کوب ، دکتر محمدمهدی خطیب [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 115-132]
 • پیش‌بینی خشکسالی پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص‌های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 61-72]

ت

 • تحریم ایران فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • تحلیل خوشه¬ای شناسایی تیپ¬های هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ شهرام رزمجویی ، دکتر برومند صلاحی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 132-152]
 • تحلیل خوشه¬ای تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه¬ای دکتر حمید نظری¬پور ، دکتر رشید سعیدآبادی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 87-97]
 • تحلیل عاملی تحلیل سینوپتیکی بارش¬های حوضه¬های اترک وگرگان¬رود (39 بارش فراگیر) دکتر محمد باعقیده ، دکتر علیرضا انتظاری ، فاطمه علیمردانی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 113-124]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی رابطه¬ی سرمایه¬ی اجتماعی و توسعه¬ی پایدار شهری مورد : شهرهای استان آذربایجان غربی دکتر میرنجف موسوی ، حکیمه قنبری ، خالد اسماعیل‌زاده [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 1-18]
 • تحلیل همدید شناسایی تیپ¬های هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ شهرام رزمجویی ، دکتر برومند صلاحی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 132-152]
 • تحول چشم¬انداز ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]
 • تصادف جاده¬ای تحلیل تصادفات جاده¬ای منجر به فوت در تعطیلات نوروز 1386 با رویکرد اقلیمی دکتر منوچهر فرج¬زاده¬اصل ، علی باهوشی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 73-85]
 • تعطیلات نوروز تحلیل تصادفات جاده¬ای منجر به فوت در تعطیلات نوروز 1386 با رویکرد اقلیمی دکتر منوچهر فرج¬زاده¬اصل ، علی باهوشی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 73-85]
 • تغییرات پیش¬رونده ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]
 • تغییرات رودخانه پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]
 • تغییرات کاربری اراضی مدلسازی تغییرات کاربری اراضی زراعی و بایر به سطوح ساخته شده در منطقه شهری اردبیل با استفاده از مدل CLUE_S دکتر فریدون بابایی¬اقدم ، دکتر حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • تکتونیک ارزیابی نقش تکتونیک در میزان برش رأس مخروط¬افکنه¬های واقع در حاشیه¬ی طاقدیس دنه¬خشک دکتر شهرام بهرامی ، دکتر مهران مقصودی ، کاظم بهرامی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 23-40]
 • تکتونیک جنبا کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده‌رود محمود حبیب¬اللهیان ، دکتر محمدحسین رامشت [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 99-112]
 • تگرگ تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در ایران دکتر منوچهر فرج¬زاده ، طاهر مصطفی پور [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 55-66]
 • توان اکولوژیکی، توسعه¬ی شهری، شهر جدید سهند، GIS ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین عرصه‌های مناسب توسعه در محدوده‌ی شهر جدید سهند [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 11-22]
 • توزیع زمانی و مکانی تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در ایران دکتر منوچهر فرج¬زاده ، طاهر مصطفی پور [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 55-66]
 • توسعه پایدار رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 1-20]
 • توسعه فیزیکی مدلسازی تغییرات کاربری اراضی زراعی و بایر به سطوح ساخته شده در منطقه شهری اردبیل با استفاده از مدل CLUE_S دکتر فریدون بابایی¬اقدم ، دکتر حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • توسعه کشاورزی ارزیابی سطح توسعه¬ی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هیرمند دکتر محمودرضا میرلطفی ، دکتر حمید شایان ، دکتر سیدامیرمحمد علوی¬زاده [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 95-114]
 • توسعه¬ی پایدار شهری تحلیل فضایی رابطه¬ی سرمایه¬ی اجتماعی و توسعه¬ی پایدار شهری مورد : شهرهای استان آذربایجان غربی دکتر میرنجف موسوی ، حکیمه قنبری ، خالد اسماعیل‌زاده [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 1-18]
 • توسعه¬ی محلی توسعه¬ی محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر اساس تجارب پروژه¬ی بین¬المللی ترسیب¬کربن دکتر رستم صابری¬فر ، دکتر محمود فال¬سلیمان ، صدیقه قیصاری [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 41-54]
 • تیپ هوا شناسایی تیپ¬های هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ شهرام رزمجویی ، دکتر برومند صلاحی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 132-152]

ج

 • جابجایی مسیر بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]
 • جاده تحلیل تصادفات جاده¬ای منجر به فوت در تعطیلات نوروز 1386 با رویکرد اقلیمی دکتر منوچهر فرج¬زاده¬اصل ، علی باهوشی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 73-85]
 • جامعه¬ی روستایی توسعه¬ی محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر اساس تجارب پروژه¬ی بین¬المللی ترسیب¬کربن دکتر رستم صابری¬فر ، دکتر محمود فال¬سلیمان ، صدیقه قیصاری [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 41-54]
 • جنگل¬های شمال ایلام شبیه¬سازی تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک، GIS و سنجش از دور مورد: جنگل¬های شمال ایلام دکتر صالح آرخی ، علی¬اکبر جعفرزاده ، صالح یوسفی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 31-42]
 • جهت ساختمان طراحی اقلیمی ساختمان¬های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت¬گیری ساختمان و عمق سایبان سعید حسین¬آبادی ، دکتر حسن لشکری ، دکتر محمد سلمانی¬مقدم [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 103-116]

چ

 • چالش¬های ژئوپلیتیک فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]

ح

 • حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • حوضه آبریز تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه¬های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست¬محیطی آن دکتر محمدجعفر زمردیان ، رامین رحیمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 153-168]
 • حوضه¬های اترک و گرگان¬رود تحلیل سینوپتیکی بارش¬های حوضه¬های اترک وگرگان¬رود (39 بارش فراگیر) دکتر محمد باعقیده ، دکتر علیرضا انتظاری ، فاطمه علیمردانی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 113-124]

خ

 • خرم‌آباد ارزیابی عملکرد تعاونی¬های کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان خرم¬آباد دکتر مهدی پورطاهری ، دکتر محمدحسین پاپلی ، علیرضا فلاحی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 49-60]
 • خشکسالی پایش مکانی شوری آب¬های زیرزمینی در سال شاخص خشکسالی و ترسالی مورد: دشت تبریز دکتر فریبا کرمی ، هانیه کاظمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 79-94]
 • خط لوله صلح فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • خودهمبستگی مکانی مدل سازی مکانی بارش سالانه¬ی ایران دکتر حسین عساکره ، زهره سیفی¬پور [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 15-30]
 • خوشه¬بندی تحلیل سینوپتیکی بارش¬های حوضه¬های اترک وگرگان¬رود (39 بارش فراگیر) دکتر محمد باعقیده ، دکتر علیرضا انتظاری ، فاطمه علیمردانی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 113-124]

د

 • دبی تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • دره¬های کوهستانی بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 67-78]
 • دریاچه پریشان مدلسازی دیرینه هیدرولوژی براساس مقایسه¬ی اسناد δO^18 carbonate وδC^13 carbonate دریاچه پریشان (استان فارس) داریوش نورالهی ، دکتر حسن لشکری ، ماریا امیرزاده [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 91-106]
 • دشت تبریز پایش مکانی شوری آب¬های زیرزمینی در سال شاخص خشکسالی و ترسالی مورد: دشت تبریز دکتر فریبا کرمی ، هانیه کاظمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 79-94]
 • دشت سیستان ارزیابی فرسایش و رسوبات بادی با استفاده از مدل IRIFR در منطقه¬ی زهک دشت سیستان دکتر احمد پهلوانروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 127-140]
 • دما و بارش آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش¬یابی مقادیر دما و بارش ایران، تحت شرایط گرمایش جهانی دکتر غلامرضا روشن ، دکتر فرامرز خوش¬اخلاق ، دکتر قاسم عزیزی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 19-36]
 • دمای کمینه تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]

ر

 • رتبه‌بندی پایداری رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 1-20]
 • رسوب تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه¬های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست¬محیطی آن دکتر محمدجعفر زمردیان ، رامین رحیمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 153-168]
 • رسوب مقایسه¬ی مدل¬هایEPM ، MPSIAC و PSIACدر برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS دکتر رضا قضاوی ، دکتر عباسعلی ولی ، یاسر مقامی ، ژاله عبدی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 117-126]
 • رگرسیون خطی ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]
 • رگرسیون خطی چندمتغیّره.   ارتباط الگوهای گردشی جو با تغییرات اُزون کلی در اصفهان-عباسعلی آروین [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 1-14]
 • رگرسیون لجستیک شبیه¬سازی تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک، GIS و سنجش از دور مورد: جنگل¬های شمال ایلام دکتر صالح آرخی ، علی¬اکبر جعفرزاده ، صالح یوسفی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 31-42]
 • رگرسیون موزون جغرافیایی. مدل¬سازی مکانی مدل سازی مکانی بارش سالانه¬ی ایران دکتر حسین عساکره ، زهره سیفی¬پور [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 15-30]
 • رودخانه پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]
 • رودخانه قره¬آغاج بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]
 • رودخانه کارده بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 67-78]
 • روسیه و پاکستان واکاوی همدیدی ارتباط آتش‌سوزی‌های ماه ژوئیه 2010 روسیه و سیل پاکستان دکتر قاسم عزیزی ، دکتر علی¬اکبر شمسی¬پور ، مرتضی میری [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 131-144]
 • روند تحلیل سری¬های زمانی فشار مراکز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش¬های فصلی ایران دکتر علی اکبر رسولی ، ایمان بابائیان ، دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر پیمان زواررضا [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 77-88]
 • ریزدوره تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]

ز

 • زاهدان تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه¬ای دکتر حمید نظری¬پور ، دکتر رشید سعیدآبادی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 87-97]
 • زاهدان پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص‌های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 61-72]
 • زاینده‌رود کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده‌رود محمود حبیب¬اللهیان ، دکتر محمدحسین رامشت [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 99-112]
 • زمان جابجایی بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]
 • زمین¬آمار ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]
 • زمین ریخت¬شناسی زمین¬ریخت¬شناسی و نحوه¬ی پیدایش پلایای سهل‌آباد- خاور ایران دکتر سیدناصر رئیس¬السادات ، دکتر محمدحسین زرین¬کوب ، دکتر محمدمهدی خطیب [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 115-132]
 • زیست¬محیطی تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه¬های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست¬محیطی آن دکتر محمدجعفر زمردیان ، رامین رحیمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 153-168]

ژ

 • ژئواکونومی فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • ژئومورفولوژی پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]
 • ژئومورفولوژی کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده‌رود محمود حبیب¬اللهیان ، دکتر محمدحسین رامشت [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 99-112]
 • ژئومورفولوژی نظری ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]

س

 • ساختمان¬های مسکونی طراحی اقلیمی ساختمان¬های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت¬گیری ساختمان و عمق سایبان سعید حسین¬آبادی ، دکتر حسن لشکری ، دکتر محمد سلمانی¬مقدم [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 103-116]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارزیابی تفرجی به¬کمک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد : پارک جنگلی شهید زارع، مازندران دکتر حمید جلیلوند ، امید کرمی ، آناهیتا شاه‌نظری ، مرتضی شعبانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 107-118]
 • سامانه¬ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) مقایسه¬ی مدل¬هایEPM ، MPSIAC و PSIACدر برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS دکتر رضا قضاوی ، دکتر عباسعلی ولی ، یاسر مقامی ، ژاله عبدی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 117-126]
 • سبزوار طراحی اقلیمی ساختمان¬های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت¬گیری ساختمان و عمق سایبان سعید حسین¬آبادی ، دکتر حسن لشکری ، دکتر محمد سلمانی¬مقدم [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 103-116]
 • سری زمانی فشار سطح متوسط دریا تحلیل سری¬های زمانی فشار مراکز الگوهای سینوپتیکی مؤثر بر بارش¬های فصلی ایران دکتر علی اکبر رسولی ، ایمان بابائیان ، دکتر هوشنگ قائمی ، دکتر پیمان زواررضا [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 77-88]
 • سن تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • سنجش از دور شبیه¬سازی تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک، GIS و سنجش از دور مورد: جنگل¬های شمال ایلام دکتر صالح آرخی ، علی¬اکبر جعفرزاده ، صالح یوسفی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 31-42]
 • سهل آباد زمین¬ریخت¬شناسی و نحوه¬ی پیدایش پلایای سهل‌آباد- خاور ایران دکتر سیدناصر رئیس¬السادات ، دکتر محمدحسین زرین¬کوب ، دکتر محمدمهدی خطیب [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 115-132]
 • سیستان ارزیابی سطح توسعه¬ی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هیرمند دکتر محمودرضا میرلطفی ، دکتر حمید شایان ، دکتر سیدامیرمحمد علوی¬زاده [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 95-114]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]

ش

 • شاخص EC پایش مکانی شوری آب¬های زیرزمینی در سال شاخص خشکسالی و ترسالی مورد: دشت تبریز دکتر فریبا کرمی ، هانیه کاظمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 79-94]
 • شاخص SPI پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص‌های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 61-72]
 • شاخص‌های اقلیمی پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص‌های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 61-72]
 • شاخص‌‌های مورفومتریک کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی بخش علیای زاینده‌رود محمود حبیب¬اللهیان ، دکتر محمدحسین رامشت [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 99-112]
 • شبیه¬سازی آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش¬یابی مقادیر دما و بارش ایران، تحت شرایط گرمایش جهانی دکتر غلامرضا روشن ، دکتر فرامرز خوش¬اخلاق ، دکتر قاسم عزیزی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 19-36]
 • شدت فرسایش تعیین شدت فرسایش با استفاده از مدل¬های Fargas و BLM مورد: حوضه‌ی آبخیز بندره مهدی نوجوان ، دکتر علی‌اصغر محمدی ، دکتر وحید غلامی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 119-130]
 • شرق ایران زمین¬ریخت¬شناسی و نحوه¬ی پیدایش پلایای سهل‌آباد- خاور ایران دکتر سیدناصر رئیس¬السادات ، دکتر محمدحسین زرین¬کوب ، دکتر محمدمهدی خطیب [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 115-132]
 • شهرستان فسا رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 1-20]
 • شهرستان هیرمند.   ارزیابی سطح توسعه¬ی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هیرمند دکتر محمودرضا میرلطفی ، دکتر حمید شایان ، دکتر سیدامیرمحمد علوی¬زاده [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 95-114]
 • شوری آب¬های زیرزمینی پایش مکانی شوری آب¬های زیرزمینی در سال شاخص خشکسالی و ترسالی مورد: دشت تبریز دکتر فریبا کرمی ، هانیه کاظمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 79-94]
 • شیب ساختمانی. دنه خشک ارزیابی نقش تکتونیک در میزان برش رأس مخروط¬افکنه¬های واقع در حاشیه¬ی طاقدیس دنه¬خشک دکتر شهرام بهرامی ، دکتر مهران مقصودی ، کاظم بهرامی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 23-40]

ط

 • طراحی اقلیمی طراحی اقلیمی ساختمان¬های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت¬گیری ساختمان و عمق سایبان سعید حسین¬آبادی ، دکتر حسن لشکری ، دکتر محمد سلمانی¬مقدم [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 103-116]

ع

 • عمق سایبان طراحی اقلیمی ساختمان¬های مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهت¬گیری ساختمان و عمق سایبان سعید حسین¬آبادی ، دکتر حسن لشکری ، دکتر محمد سلمانی¬مقدم [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 103-116]
 • عملکرد تعاونی¬های کشاورزی ارزیابی عملکرد تعاونی¬های کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان خرم¬آباد دکتر مهدی پورطاهری ، دکتر محمدحسین پاپلی ، علیرضا فلاحی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 49-60]

ف

 • فاصله تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه¬ای دکتر حمید نظری¬پور ، دکتر رشید سعیدآبادی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 87-97]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ارزیابی تفرجی به¬کمک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد : پارک جنگلی شهید زارع، مازندران دکتر حمید جلیلوند ، امید کرمی ، آناهیتا شاه‌نظری ، مرتضی شعبانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 107-118]
 • فرسایش تحلیل کمّی و کیفی فرسایش در حوضه¬های آبریز جنوبی مشرف به شهر مشهد و پیامدهای زیست¬محیطی آن دکتر محمدجعفر زمردیان ، رامین رحیمی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 153-168]
 • فرسایش مقایسه¬ی مدل¬هایEPM ، MPSIAC و PSIACدر برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS دکتر رضا قضاوی ، دکتر عباسعلی ولی ، یاسر مقامی ، ژاله عبدی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 117-126]
 • فرسایش بادی ارزیابی فرسایش و رسوبات بادی با استفاده از مدل IRIFR در منطقه¬ی زهک دشت سیستان دکتر احمد پهلوانروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 127-140]
 • فرسایش خاک آستانه¬ی برداشت کنگر برای تولید رسوب دکتر ایرج جباری ، بهروز برنا [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 43-54]
 • فرسایش خندقی تعیین شدت فرسایش با استفاده از مدل¬های Fargas و BLM مورد: حوضه‌ی آبخیز بندره مهدی نوجوان ، دکتر علی‌اصغر محمدی ، دکتر وحید غلامی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 119-130]
 • فرسایش کناری بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]
 • فرصت¬های ژئوپلیتیک فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • فشار تراز دریا تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]
 • فصول اقلیمی تعیین فصول اقلیمی زاهدان با روش تحلیل خوشه¬ای دکتر حمید نظری¬پور ، دکتر رشید سعیدآبادی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 87-97]

ک

 • کرمانشاه آستانه¬ی برداشت کنگر برای تولید رسوب دکتر ایرج جباری ، بهروز برنا [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 43-54]
 • کشاورزی ارزیابی سطح توسعه¬ی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان هیرمند دکتر محمودرضا میرلطفی ، دکتر حمید شایان ، دکتر سیدامیرمحمد علوی¬زاده [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 95-114]
 • کلیدواژها: تحلیل خوشه¬ای مدل سازی مکانی بارش سالانه¬ی ایران دکتر حسین عساکره ، زهره سیفی¬پور [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 15-30]
 • کلیدواژه¬ها: آبخیز بندره تعیین شدت فرسایش با استفاده از مدل¬های Fargas و BLM مورد: حوضه‌ی آبخیز بندره مهدی نوجوان ، دکتر علی‌اصغر محمدی ، دکتر وحید غلامی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 119-130]
 • کلیدواژه¬ها: اصفهان ارتباط الگوهای گردشی جو با تغییرات اُزون کلی در اصفهان-عباسعلی آروین [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 1-14]
 • کلیدواژه­ها: پرفشار سیبری تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]
 • کلیدواژه¬ها: دیرینه هیدرولوژی مدلسازی دیرینه هیدرولوژی براساس مقایسه¬ی اسناد δO^18 carbonate وδC^13 carbonate دریاچه پریشان (استان فارس) داریوش نورالهی ، دکتر حسن لشکری ، ماریا امیرزاده [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 91-106]
 • کلیدواژه¬ها: روند تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • کلیدواژه¬ها: سیلاب واکاوی همدیدی ارتباط آتش‌سوزی‌های ماه ژوئیه 2010 روسیه و سیل پاکستان دکتر قاسم عزیزی ، دکتر علی¬اکبر شمسی¬پور ، مرتضی میری [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 131-144]
 • کلیدواژ¬ه¬ها: طبیعت¬گردی ارزیابی تفرجی به¬کمک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد : پارک جنگلی شهید زارع، مازندران دکتر حمید جلیلوند ، امید کرمی ، آناهیتا شاه‌نظری ، مرتضی شعبانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 107-118]
 • کلیدواژه¬ها: کنگر آستانه¬ی برداشت کنگر برای تولید رسوب دکتر ایرج جباری ، بهروز برنا [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 43-54]
 • کلیدواژه¬ها: مدل¬سازی تخریب شبیه¬سازی تخریب جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک، GIS و سنجش از دور مورد: جنگل¬های شمال ایلام دکتر صالح آرخی ، علی¬اکبر جعفرزاده ، صالح یوسفی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 31-42]

م

 • مئاندر بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]
 • مخروط¬افکنه ارزیابی نقش تکتونیک در میزان برش رأس مخروط¬افکنه¬های واقع در حاشیه¬ی طاقدیس دنه¬خشک دکتر شهرام بهرامی ، دکتر مهران مقصودی ، کاظم بهرامی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 23-40]
 • مداخلات هدفمند توسعه¬ی محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر اساس تجارب پروژه¬ی بین¬المللی ترسیب¬کربن دکتر رستم صابری¬فر ، دکتر محمود فال¬سلیمان ، صدیقه قیصاری [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 41-54]
 • مدل تعیین شدت فرسایش با استفاده از مدل¬های Fargas و BLM مورد: حوضه‌ی آبخیز بندره مهدی نوجوان ، دکتر علی‌اصغر محمدی ، دکتر وحید غلامی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 119-130]
 • مدل ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی دکتر سیدعلی المدرسی ،دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر علیرضا عباسی ، دکتر مسعود معیری ، حسین انتظاری [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 51-62]
 • مدل Clue-S و اردبیل مدلسازی تغییرات کاربری اراضی زراعی و بایر به سطوح ساخته شده در منطقه شهری اردبیل با استفاده از مدل CLUE_S دکتر فریدون بابایی¬اقدم ، دکتر حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • مدل IRIFR.E.A ارزیابی فرسایش و رسوبات بادی با استفاده از مدل IRIFR در منطقه¬ی زهک دشت سیستان دکتر احمد پهلوانروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 127-140]
 • مدل SWOT بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 67-78]
 • مدل ارتفاعی رقومی (DEM) ارزیابی روش¬های زمین¬آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش مورد: استان بوشهر دکتر غلامعلی مظفری ، دکترسیدحسین میرموسوی ، یونس خسروی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 63-76]
 • مدلسازی مدلسازی تغییرات کاربری اراضی زراعی و بایر به سطوح ساخته شده در منطقه شهری اردبیل با استفاده از مدل CLUE_S دکتر فریدون بابایی¬اقدم ، دکتر حسین ابراهیم¬زاده¬آسمین [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 21-34]
 • مدل فازی- عصبی ANFIS پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل فازی-عصبی، شاخص‌های اقلیمی، بارندگی و شاخص خشکسالی (مطالعه موردی: زاهدان) [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 61-72]
 • مدل¬های گردش عمومی جو آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش¬یابی مقادیر دما و بارش ایران، تحت شرایط گرمایش جهانی دکتر غلامرضا روشن ، دکتر فرامرز خوش¬اخلاق ، دکتر قاسم عزیزی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 19-36]
 • مدل و ایکور رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 1-20]
 • مدیریت مشارکتی بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 67-78]
 • مشارکت توسعه¬ی محلی پایدار و جلب مشارکت حداکثری مردم بر اساس تجارب پروژه¬ی بین¬المللی ترسیب¬کربن دکتر رستم صابری¬فر ، دکتر محمود فال¬سلیمان ، صدیقه قیصاری [دوره 10، شماره 28، 1391، صفحه 41-54]
 • مناطق روستایی ارزیابی عملکرد تعاونی¬های کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان خرم¬آباد دکتر مهدی پورطاهری ، دکتر محمدحسین پاپلی ، علیرضا فلاحی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 49-60]
 • من-کندال تحلیل روند بارندگی و دبی در حوزه¬ی آبخیز کشف¬رود دکتر مهدی وفاخواه ، محمد بخشی¬تیرگانی ، مجید خزائی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 77-90]
 • موج سرما تحلیل همدید امواج سرماهای فراگیر ایران مورد: موج سرمای دی و بهمن 1383 استان چهارمحال و بختیاری دکتر صادق کریمی ، دکتر حسین نگارش ، دکتر تقی طاوسی ، دکتر بهلول علیجانی [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 55-76]

ن

 • نابوکو فرصت¬ها و چالش¬های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در بازارهای گاز طبیعی دکتر یدا... کریمی پور [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 37-50]
 • ناهنجاری دمایی و بارشی واکاوی همدیدی ارتباط آتش‌سوزی‌های ماه ژوئیه 2010 روسیه و سیل پاکستان دکتر قاسم عزیزی ، دکتر علی¬اکبر شمسی¬پور ، مرتضی میری [دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 131-144]
 • نواحی روستایی رتبه¬بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور مطالعه موردی : روستاهای شهرستان فسا- استان فارس دکتر سیدعلی بدری ، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، دکتر مجتبی جاودان ، دکتر حجت‌اله شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 1-20]
 • نواحی نیمه¬خشک بررسی و تحلیل نوع ومدت زمان جابجایی ها در مسیر رودخانه¬های مئاندری و نقش جابجایی¬ها در فرسایش کناری در نواحی نیمه¬خشک مورد: رودخانه قره¬آغاج دکتر مریم بیاتی¬خطیبی [دوره 10، شماره 27، 1391، صفحه 89-102]

ه

 • هررود پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها مطالعه¬ی موردی: رودخانه¬ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان دکتر مجتبی یمانی ، سیامک شرفی [دوره 10، شماره 26، 1391، صفحه 35-48]