دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل فضایی شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5155

علی اکبر عنابستانی؛ رقیه کلاته میمری


مقاله پژوهشی

2. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: حوزه آبریز خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5158

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری امرایی؛ سلمان سوری


3. مقایسه دستگاه‌های معرفت‌شناسی با محک روش‌شناسی در برنامه‌ریزی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5173

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ زهرا احمدی پور


4. تبیین مفهومی زمینه‌های عدم انطباق فضایی کار و سکونت در فضاهای شهری با تأکید بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

10.22111/gdij.2020.5500

تاج الدین کرمی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ طاهر پریزادی؛ سمیه تیموری


6. ارزیابی تأثیر موقعیت مرزی بر پایداری توسعه در نواحی روستایی (مورد مطالعه، مناطق روستایی بخش مرزی بَم‌پشت از توابع شهرستان سراوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

10.22111/gdij.2020.5502

عباس امینی؛ میثم دهانی؛ شلیر فیضی


مقاله پژوهشی

7. ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مساکن شهری در پهنه‌ی‌ فضایی کلانشهر تهران(نمونه موردی: محلات منطقه 9 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1399

10.22111/gdij.2020.5534

خدارحم بزی؛ یاسین صیاد سالار؛ ابراهیم معمری